Sản phẩm

YL-001: Giấy lau mặt bông ngọc trai, chuyên dùng cho spa

YL-001: Giấy lau mặt bông ngọc trai, chuyên dùng cho spa

63,000 đ
126,000 đ
Người ghép: 3/1
Số lượng: 480/288 Cuộn

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193152 C-5: Ngòi kim dài - kiểu 2 trắng Jinmei

JM193152 C-5: Ngòi kim dài - kiểu 2 trắng Jinmei

1,655 đ
4,870 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/1000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193152 C-4: Ngòi kim dài - kiểu 2 trong suốt Jinmei

JM193152 C-4: Ngòi kim dài - kiểu 2 trong suốt Jinmei

1,808 đ
5,320 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/1000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193152 C-3: Ngòi kim dài - kiểu 2 màu đen Jinmei

JM193152 C-3: Ngòi kim dài - kiểu 2 màu đen Jinmei

1,550 đ
4,560 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/1000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193152 C-2: Ngòi kim dài - kiểu 1 trong suốt Jinmei

JM193152 C-2: Ngòi kim dài - kiểu 1 trong suốt Jinmei

1,550 đ
4,560 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/1000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193152 C-1: Ngòi kim dài - kiểu 1 màu đen Jinmei

JM193152 C-1: Ngòi kim dài - kiểu 1 màu đen Jinmei

1,292 đ
3,800 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/1000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193152-DZ-05: Đầu ngòi ngắn DZ-05 Jinmei (Kiểu 5)

JM193152-DZ-05: Đầu ngòi ngắn DZ-05 Jinmei (Kiểu 5)

1,033 đ
3,040 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/1000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193152-DZ-04: Đầu ngòi ngắn DZ-04 Jinmei (Kiểu 4)

JM193152-DZ-04: Đầu ngòi ngắn DZ-04 Jinmei (Kiểu 4)

1,033 đ
3,040 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/1000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193152-DZ-02: Đầu ngòi ngắn DZ-02 Jinmei (Kiểu 2)

JM193152-DZ-02: Đầu ngòi ngắn DZ-02 Jinmei (Kiểu 2)

1,033 đ
3,040 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/1000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193152-DZ-01:  Đầu ngòi ngắn DZ-01Jinmei (Kiểu 1)

JM193152-DZ-01: Đầu ngòi ngắn DZ-01Jinmei (Kiểu 1)

1,033 đ
3,040 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/1000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193725; JM193730; JM193731: Tay nắm mềm bọc cao su Jinmei

JM193725; JM193730; JM193731: Tay nắm mềm bọc cao su Jinmei

7,752 đ
22,800 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/150 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193722; JM193728; JM193729: Tay nắm mềm bọc cao su Jinmei

JM193722; JM193728; JM193729: Tay nắm mềm bọc cao su Jinmei

6,222 đ
18,300 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/200 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193720; JM193726; JM193727: Tay nắm mềm bọc cao su Jinmei

JM193720; JM193726; JM193727: Tay nắm mềm bọc cao su Jinmei

5,712 đ
16,800 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/210 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193155; JM193721; JM193723: Tay nắm mềm bọc cao su Jinmei

JM193155; JM193721; JM193723: Tay nắm mềm bọc cao su Jinmei

7,242 đ
21,300 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/200 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193713; JM193716: Tay nắm cao su da báo 25mm Jinmei

JM193713; JM193716: Tay nắm cao su da báo 25mm Jinmei

6,222 đ
18,300 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/100 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193153; JM193715; JM193717; JM193718: Tay nắm cao su da báo 25mm Jinmei

JM193153; JM193715; JM193717; JM193718: Tay nắm cao su da báo 25mm Jinmei

7,242 đ
21,300 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/200 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

Để ghép đơn sản phẩm vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem được mức chiết khấu.
Danh sách mã khuyến mãi