Các loại kim xăm

I14: Kim xăm 15MG, 15M2, 17MG, 17M2

I14: Kim xăm 15MG, 15M2, 17MG, 17M2

2,530 đ
6,840 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/2000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

I13: Kim xăm 13F, 13MG, 13M2

I13: Kim xăm 13F, 13MG, 13M2

2,530 đ
6,840 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/2000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

I12: Kim xăm 11F, 11MG, 11M2

I12: Kim xăm 11F, 11MG, 11M2

2,530 đ
6,840 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/2000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

I11: Kim xăm 9F, 9MG, 9M2

I11: Kim xăm 9F, 9MG, 9M2

1,968 đ
5,320 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/3000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

I10: Kim xăm 7F, 7MG, 7M2

I10: Kim xăm 7F, 7MG, 7M2

1,968 đ
5,320 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/3000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

I09: Kim xăm 4F, 5F, 5MG

I09: Kim xăm 4F, 5F, 5MG

1,406 đ
3,800 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/3000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

I08: Kim xăm 15RL, 15RS, 18RL, 18RS

I08: Kim xăm 15RL, 15RS, 18RL, 18RS

2,530 đ
6,840 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/3000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

I07: Kim xăm 13RL, 13RS

I07: Kim xăm 13RL, 13RS

2,530 đ
6,840 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/3000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

I06: Kim xăm 11RL, 11RS

I06: Kim xăm 11RL, 11RS

2,530 đ
6,840 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/3000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

I05: Kim xăm 9RL, 9RS

I05: Kim xăm 9RL, 9RS

1,968 đ
5,320 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/3000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

I01: Kim xăm 1RL Jinmei

I01: Kim xăm 1RL Jinmei

1,406 đ
3,800 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/3000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JMXD969: Kim nano loại mới Jinmei

JMXD969: Kim nano loại mới Jinmei

29,280 đ
73,200 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/40 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

L78-7F: Kim xăm mày 49mm Jinmei

L78-7F: Kim xăm mày 49mm Jinmei

2,992 đ
6,650 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/300 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

L78-5F: Kim xăm mày 49mm Jinmei

L78-5F: Kim xăm mày 49mm Jinmei

2,394 đ
5,320 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/300 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

L78-3F: Kim xăm mày 49mm Jinmei

L78-3F: Kim xăm mày 49mm Jinmei

1,197 đ
2,660 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/300 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

L78-7RL: Kim xăm mày 49mm Jinmei

L78-7RL: Kim xăm mày 49mm Jinmei

1,867 đ
4,150 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/300 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

Để ghép đơn sản phẩm vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem được mức chiết khấu.
Danh sách mã khuyến mãi