phụ tùng linh kiện máy phun xăm

JM193152 C-5: Ngòi kim dài - kiểu 2 trắng Jinmei

JM193152 C-5: Ngòi kim dài - kiểu 2 trắng Jinmei

1,655 đ
4,870 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/1000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193152 C-4: Ngòi kim dài - kiểu 2 trong suốt Jinmei

JM193152 C-4: Ngòi kim dài - kiểu 2 trong suốt Jinmei

1,808 đ
5,320 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/1000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193152 C-3: Ngòi kim dài - kiểu 2 màu đen Jinmei

JM193152 C-3: Ngòi kim dài - kiểu 2 màu đen Jinmei

1,550 đ
4,560 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/1000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193152 C-2: Ngòi kim dài - kiểu 1 trong suốt Jinmei

JM193152 C-2: Ngòi kim dài - kiểu 1 trong suốt Jinmei

1,550 đ
4,560 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/1000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193152 C-1: Ngòi kim dài - kiểu 1 màu đen Jinmei

JM193152 C-1: Ngòi kim dài - kiểu 1 màu đen Jinmei

1,292 đ
3,800 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/1000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193152-DZ-05: Đầu ngòi ngắn DZ-05 Jinmei (Kiểu 5)

JM193152-DZ-05: Đầu ngòi ngắn DZ-05 Jinmei (Kiểu 5)

1,033 đ
3,040 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/1000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193152-DZ-04: Đầu ngòi ngắn DZ-04 Jinmei (Kiểu 4)

JM193152-DZ-04: Đầu ngòi ngắn DZ-04 Jinmei (Kiểu 4)

1,033 đ
3,040 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/1000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193152-DZ-02: Đầu ngòi ngắn DZ-02 Jinmei (Kiểu 2)

JM193152-DZ-02: Đầu ngòi ngắn DZ-02 Jinmei (Kiểu 2)

1,033 đ
3,040 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/1000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193152-DZ-01:  Đầu ngòi ngắn DZ-01Jinmei (Kiểu 1)

JM193152-DZ-01: Đầu ngòi ngắn DZ-01Jinmei (Kiểu 1)

1,033 đ
3,040 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/1000 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193725; JM193730; JM193731: Tay nắm mềm bọc cao su Jinmei

JM193725; JM193730; JM193731: Tay nắm mềm bọc cao su Jinmei

7,752 đ
22,800 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/150 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193722; JM193728; JM193729: Tay nắm mềm bọc cao su Jinmei

JM193722; JM193728; JM193729: Tay nắm mềm bọc cao su Jinmei

6,222 đ
18,300 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/200 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193720; JM193726; JM193727: Tay nắm mềm bọc cao su Jinmei

JM193720; JM193726; JM193727: Tay nắm mềm bọc cao su Jinmei

5,712 đ
16,800 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/210 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193155; JM193721; JM193723: Tay nắm mềm bọc cao su Jinmei

JM193155; JM193721; JM193723: Tay nắm mềm bọc cao su Jinmei

7,242 đ
21,300 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/200 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193713; JM193716: Tay nắm cao su da báo 25mm Jinmei

JM193713; JM193716: Tay nắm cao su da báo 25mm Jinmei

6,222 đ
18,300 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/100 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193140: Vỏ bọc tay nắm silicon Jinmei

JM193140: Vỏ bọc tay nắm silicon Jinmei

20,672 đ
60,800 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/100 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193139: Dây móc silicon 2m Jinmei ( màu đỏ, màu xanh) Jinmei

JM193139: Dây móc silicon 2m Jinmei ( màu đỏ, màu xanh) Jinmei

70,040 đ
206,000 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/20 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

Để ghép đơn sản phẩm vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem được mức chiết khấu.
Danh sách mã khuyến mãi