lưỡi dao thêu lông mày

Kim ô xy nhẹ 7, 19 kim Jinmei JM690FY7-2, JM690FY19-2

Kim ô xy nhẹ 7, 19 kim Jinmei JM690FY7-2, JM690FY19-2

28,755 đ
63,900 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/100 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

Kim 15 tầng kép Jinmei hàn thủ công JM677BM-35, Kim bán nguyệt 15 tầng kép JM677BM-35

Kim 15 tầng kép Jinmei hàn thủ công JM677BM-35, Kim bán nguyệt 15 tầng kép JM677BM-35

3,901 đ
8,670 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/100 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

Lưỡi kim 9RL, 10RL Jinmei

Lưỡi kim 9RL, 10RL Jinmei

1,507 đ
3,350 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/100 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

Lưỡi kim 3RL, 5RL, 7RL Jinmei

Lưỡi kim 3RL, 5RL, 7RL Jinmei

1,080 đ
2,400 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/300 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

Kim bán nguyệt Jinmei 14 cao thấp JM633BG14-25, Kim 15 tầng kép JM666BM15-35

Kim bán nguyệt Jinmei 14 cao thấp JM633BG14-25, Kim 15 tầng kép JM666BM15-35

3,591 đ
7,980 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/100 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

Lưỡi kim Bọc thép Jinmei chữ U 17 JM655U17-25, U 19 JM655U19-2

Lưỡi kim Bọc thép Jinmei chữ U 17 JM655U17-25, U 19 JM655U19-2

3,591 đ
7,980 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/100 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

Lưỡi kim Jinmei PCD12F-25, PCD12U-25, PCD14U-3, PCD17U-25

Lưỡi kim Jinmei PCD12F-25, PCD12U-25, PCD14U-3, PCD17U-25

3,303 đ
7,340 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/100 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

Lưỡi Kim tầng kép Jinmei 19M1, 21M1, chữ U 21

Lưỡi Kim tầng kép Jinmei 19M1, 21M1, chữ U 21

3,303 đ
7,340 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/200 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

Lưỡi Kim phun bọc đồng 14F Jinmei JM666F14-25, JM655F14-25

Lưỡi Kim phun bọc đồng 14F Jinmei JM666F14-25, JM655F14-25

3,303 đ
7,340 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/100 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

Lưỡi kim Bọc đồng bán nguyệt Jinmei 12, 14, 17

Lưỡi kim Bọc đồng bán nguyệt Jinmei 12, 14, 17

3,303 đ
7,340 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/300 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

Đầu kim PCD chuyên dụng Jinmei 15 kim PCD17-25, 17 kim PCD15-35

Đầu kim PCD chuyên dụng Jinmei 15 kim PCD17-25, 17 kim PCD15-35

2,992 đ
6,650 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/100 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

Lưỡi kim Bán nguyệt Jinmei 16, 17, 19, 20, 21

Lưỡi kim Bán nguyệt Jinmei 16, 17, 19, 20, 21

2,992 đ
6,650 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/300 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

Kim phun đầu nhọn 8 kim Jinmei JM699WJ8-3, JM699WD8-3

Kim phun đầu nhọn 8 kim Jinmei JM699WJ8-3, JM699WD8-3

2,992 đ
6,650 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/100 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

Lưỡi kim Chữ U Jinmei 16, 17, 18, 19, 21

Lưỡi kim Chữ U Jinmei 16, 17, 18, 19, 21

2,992 đ
6,650 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/300 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

Lưỡi kim Bán nguyệt Jinmei 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Lưỡi kim Bán nguyệt Jinmei 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

2,992 đ
6,650 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/300 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

Lưỡi kim tầng kép 15M1, 17RL, U, U17 Jinmei

Lưỡi kim tầng kép 15M1, 17RL, U, U17 Jinmei

2,992 đ
6,650 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/200 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

Để ghép đơn sản phẩm vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem được mức chiết khấu.
Danh sách mã khuyến mãi