Sản phẩm hỗ trợ phun xăm

G29: Xà phòng màu xanh

G29: Xà phòng màu xanh

90,280 đ
244,000 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/100 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

G28: Kem bôi khôi phục sau xăm

G28: Kem bôi khôi phục sau xăm

90,280 đ
244,000 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/100 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

G14: Kem chuyển mực xăm Jinmei

G14: Kem chuyển mực xăm Jinmei

50,690 đ
137,000 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/50 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

XH139: Bột đông cô EGF tái tạo tế bào

XH139: Bột đông cô EGF tái tạo tế bào

23,720 đ
59,300 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/60 Lọ

Mức chiết khẩu vượt số lượng

XH138: Bột đông cô EGF tái tạo tế bào

XH138: Bột đông cô EGF tái tạo tế bào

23,720 đ
59,300 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/60 Lọ

Mức chiết khẩu vượt số lượng

XH136: Bộ sản phẩm phục hồi Gabry

XH136: Bộ sản phẩm phục hồi Gabry

80,400 đ
201,000 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/60 Bộ

Mức chiết khẩu vượt số lượng

XH135: Kem ngừa sẹo

XH135: Kem ngừa sẹo

5,480 đ
13,700 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/60 Lọ

Mức chiết khẩu vượt số lượng

XH133: Kem ngừa sẹo sau xăm

XH133: Kem ngừa sẹo sau xăm

5,480 đ
13,700 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/60 Lọ

Mức chiết khẩu vượt số lượng

XH132: Bộ tinh chất chống vảy phục hồi sau xăm

XH132: Bộ tinh chất chống vảy phục hồi sau xăm

44,000 đ
110,000 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/60 Bộ

Mức chiết khẩu vượt số lượng

XH131: Gel phục hồi sau khi chấm nốt ruồi

XH131: Gel phục hồi sau khi chấm nốt ruồi

14,000 đ
35,000 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/60 Chai

Mức chiết khẩu vượt số lượng

XH130: Gel phục hồi sau xăm

XH130: Gel phục hồi sau xăm

12,160 đ
30,400 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/60 Chai

Mức chiết khẩu vượt số lượng

XH129: Gel phục hồi sau phun xăm mày môi

XH129: Gel phục hồi sau phun xăm mày môi

14,000 đ
35,000 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/60 Chai

Mức chiết khẩu vượt số lượng

XH128: Dung dịch hiệu chỉnh màu

XH128: Dung dịch hiệu chỉnh màu

14,000 đ
35,000 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/60 Chai

Mức chiết khẩu vượt số lượng

XH126: Gel khôi phục tế bào

XH126: Gel khôi phục tế bào

10,360 đ
25,900 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/60 Chai

Mức chiết khẩu vượt số lượng

XH125: Dung dịch hiệu chỉnh màu

XH125: Dung dịch hiệu chỉnh màu

18,880 đ
47,200 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/60 Chai

Mức chiết khẩu vượt số lượng

XH122: Dung dịch hiệu chỉnh màu

XH122: Dung dịch hiệu chỉnh màu

15,200 đ
38,000 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/60 Chai

Mức chiết khẩu vượt số lượng

Để ghép đơn sản phẩm vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem được mức chiết khấu.
Danh sách mã khuyến mãi