Đồ dùng dụng cụ phun xăm

JM193153; JM193715; JM193717; JM193718: Tay nắm cao su da báo 25mm Jinmei

JM193153; JM193715; JM193717; JM193718: Tay nắm cao su da báo 25mm Jinmei

7,242 đ
21,300 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/200 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193156; JM193711: Tay nắm MAYA ABS mềm 30mm Jinmei

JM193156; JM193711: Tay nắm MAYA ABS mềm 30mm Jinmei

8,296 đ
24,400 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/150 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

Tay nắm KURUI 30mm Jinmei

Tay nắm KURUI 30mm Jinmei

6,732 đ
19,800 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/150 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

Tay nắm KURUI 25mm Jinmei

Tay nắm KURUI 25mm Jinmei

4,930 đ
14,500 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/200 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

Tay nắm Lựu Đạn ABS mềm 25mm Jinmei

Tay nắm Lựu Đạn ABS mềm 25mm Jinmei

4,930 đ
14,500 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/200 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

Tay nắm Bảy đinh ABS mềm 25mm Jinmei

Tay nắm Bảy đinh ABS mềm 25mm Jinmei

4,930 đ
14,500 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/200 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

Tay nắm Bánh Đà ABS mềm 30mm Jinmei

Tay nắm Bánh Đà ABS mềm 30mm Jinmei

6,732 đ
19,800 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/150 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193141: Cốc mực nhựa trong lớn Jinmei (ф20*17mm)

JM193141: Cốc mực nhựa trong lớn Jinmei (ф20*17mm)

102,340 đ
301,000 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/20 Bộ

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193141: Cốc mực nhựa trong trung Jinmei (ф17*14mm)

JM193141: Cốc mực nhựa trong trung Jinmei (ф17*14mm)

142,120 đ
418,000 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/20 Bộ

Mức chiết khẩu vượt số lượng

JM193141: Cốc mực nhựa trong nhỏ Jinmei (ф11*10mm)

JM193141: Cốc mực nhựa trong nhỏ Jinmei (ф11*10mm)

113,900 đ
335,000 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/20 Bộ

Mức chiết khẩu vượt số lượng

C022: Bộ ngòi kim đồng bộ loại cao cấp Jinmei

C022: Bộ ngòi kim đồng bộ loại cao cấp Jinmei

365,560 đ
988,000 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/20 Bộ

Mức chiết khẩu vượt số lượng

C021: Ngòi kim đồng bộ loại thường Jinmei

C021: Ngòi kim đồng bộ loại thường Jinmei

309,320 đ
836,000 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/20 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

Các loại ngòi kim đa năng Jinmei

Các loại ngòi kim đa năng Jinmei

28,120 đ
76,000 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/300 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

C005: Ngòi kim miệng bọc Jinmei

C005: Ngòi kim miệng bọc Jinmei

19,684 đ
53,200 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/100 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

C004: Ngòi kim đầu bằng loại thường Jinmei

C004: Ngòi kim đầu bằng loại thường Jinmei

14,060 đ
38,000 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/100 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

C003: Ngòi kim lăng trụ Jinmei

C003: Ngòi kim lăng trụ Jinmei

14,060 đ
38,000 đ
Người ghép: 0/1
Số lượng: 0/100 Cái

Mức chiết khẩu vượt số lượng

Để ghép đơn sản phẩm vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem được mức chiết khấu.
Danh sách mã khuyến mãi